دانلود با لینک مستقیم فایل<امامت و ظرورت وجود و زندگی نامه امام جعفــر صادق>

تحقيق امامت و ظرورت وجود و زندگی نامه امام جعفــر صادق امامت و ظرورت وجود و زندگی نامه امام جعفــر صادق امامت و ظرورت وجود و زندگی نامه امام جعفــر صادق.

تحقيق
متشکل از 17 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
فهرست مطالب
ردیف عنوان صفحه
1) مقدمه 3
2) بیان پیغمبر اکرم درباره ولایت 4
3) تعیین جانشین از طرف پیغمبر 4
4) تعیین امامان 4
5) سخن قرآن در مورد امامت چیست؟ 6
6) مقام امامان ما بیشتر است یا پیامبران ما قبل؟ 7
7) امامت و ختم نبوت 8
8) جایگاه امامت چیست؟ 8
9) چرا امامت جزئي از اصول مذهب شيعه گرديد؟ 10
10) زندگی نامه امام جعفر صادق 10
11) فضايل امام جعفر صادق (ع) 11
12) لقب امام صادق (ع) 11
13) امام و فقه اسلامي 11
14) آثار امام صادق (ع) 12
15) عصر امام صادق ( ع (
12
16) جنبش علمي 13
17) خلق و خوی حضرت صادق ( ع )
14
18) دوران قبل از امامت 14
19) اوضاع جامعه در آغاز امامت حضرت 14
20) جنبش فرهنگي در دوران امامت حضرت 15
21) حاكمان معاصر 15
22) شهادت حضرت صادق عليه السلام 15
23) منابع 17

مقدمه:
سرپرستی امور دین و دنیای جامعه اسلامی را امامت می نامیم. پیش کسی که محققانه در معارف اسلامی به بحث و کنجکاوی پردازد و منصفانه قضاوت کند، امامت یکی از اصول مسلمه آیین مقدس اسلام می باشد و در آیاتی که خدای متعال، سازمان دین خود را معرفی می نماید به این مطلب تصریح کرده است. تردید (ی) نیست از روزی که تاریخ بشریت شروع شده است و اجتماع در خانواده انسانیت ریشه دوانیده و در گوشه و کنار جهان، جامعه های کوچک یا بزرگ، مترقی یا غیرمترقی، تشکیل یافته، هرگز جامعه ای بدون زمامدار و سرپرست نتوانسته است کم ترین زمانی به زندگی خود ادامه دهد، هر جا جامعه متشکلی بوده، زمامدار و سرپرستی - از راه قهر و غلبه یا انتخاب - داشته است، حتی در اجتماعات خانوادگی کوچک که بیش از چند عضو ندارد، همین روش عملی است. اینجا است که انسان با فطرت خدادادی خود، بدون تردید، ادراک می کند که هر جامعه نیازمند به سرپرست و زمامدار می باشد. خدای متعال در آیه شریفه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم؛ پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن، این فطرتی است که خداوند، انسان ها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست، این است آیین استوار. (سوره روم آیه 30)، دین خود را دین فطری معرفی می نماید و بیان می کند که دستورات این آیین پاک، با چیزهایی که انسان با نهاد بی آلایش خود درک می کند، توافق کامل دارد. خدای متعال در این آیه شریفه، همه ادراکات فطری انسان و قضاوت های نهاد بی آلایش وی را (که یکی از روشن ترین آن ها مسأله لزوم زمامدار و سرپرست در جامعه می باشد) اعتبار می دهد و امضا می فرماید.